TNPSC

சந்திப்பிழை அறிதல்

January 22, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சந்திப்பிழை அறிதல்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். சந்திப்பிழை அறிதல் சந்திப் பிழையை நீக்குதல் வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு – க், ச், ட், த், ப் இவைகளில் க், ச், த், ப் ஆகிய எழுத்துகள் மிகவும் வலிமையானவை. ட்,ற – ஆகிய இரண்டு எழுத்துகளும் மொழிக்கு முதலில் வர இயலாதவை வல்லினம் என்று அழைக்கப்படும். வல்லினம் […]

No Image

பொருந்தாச் சொல்

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருந்தாச் சொல்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC,TNTET  போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். பொருந்தாச் சொல் தமிழில் கிட்டத்தட்ட 14 ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான நூல்கள் பெரும்பாலும் தொகுப்பு நூல்களாகவே உள்ளன. முச்சங்க நூல்கள், எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, பதினெண்கீழ்க்கணக்கு, ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள், பன்னிருதிருமுறைகள், நாலாயிரத்திவ்விய பிரபந்தம், சைவசித்தாந்த சாத்திரங்கள் என அனைத்தும் தொகுப்பு நூல்களே. பொருந்தாச் சொல்லை இதில் மாற்றி அமைப்பார்கள்.(1)காய்சின […]

No Image

எதிர்ச்சொல்

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

  எதிர்ச்சொல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எதிர்ச்சொல்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். வெஃகல் x விரும்புதல் நல்வினை x தீவிணை வைதல் x புகழ்தல் வழுத்தல் x இகழ்தல் கீழ்த்திசை x மேற்றிசை நகை x அழுகை வலம்புரி x இடம்புரி மலர்தல் x கூம்பல் வெம்மை x தண்மை வல்லினம் x மெல்லினம் ஒற்றுமை x வேற்றுமை கனவு x நனவு சிற்றிலக்கியம் x பேரிலக்கியம் பழமை x புதுமை நல்லார் x அல்லார் ஓடுமீன் x உறுமீன் தெருள் x மருள் பகட்டு x எளிமை தூங்குக x தூங்கற்க தூங்கி x தூங்காது மருவுக x ஒருவுக சிற்றூர் x பேரூர் நீதி x அநீதி நிறை x குறை இயற்கை x செயற்கை ஆக்கம் x அழிவு அகம் x புறம் பகை x நட்பு இரத்தல் x ஈதல் ஆடூஉ x மகடூஉ முற்பகல் x பிற்பகல் புகழ்ச்சி x இகழ்ச்சி இனிய x இன்னாத வறுமை x வளமை வெறுப்பது x நேசிப்பது ஓடா x ஓடும் […]

TNPSC

பிரித்தெழுதுக

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

பிரித்தெழுதுக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பிரித்தெழுதுக முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். தாமுள – தாம்   + உள சரணாங்களே – சரண்  + நாங்களே யாரவர் – யார்   + அவர் அலகிலா – அலகு + இலா விருந்தொரால் – விருந்து + ஒரால் நிறையுடைமை – நிறை +உடைமை தற்பிறர் – தன்   + பிறர் அறனல்ல – அறன் + அல்ல மொழியியல் – மொழி + இயல் முந்நூறு    – மூன்று + நூறு பேராசிரியர் – பெருமை +ஆசிரியர் வரலாற்றறிஞர்கள் – […]

No Image

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். இயற்கை ஓவியம் – பத்துப்பாட்டு இயற்கை இன்பக்கலம் – கலித்தொகை இயற்கை வாழ்வில்லம் – திருக்குறள் இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையங்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை இயற்கை தவம் – சீவகசிந்தாமணி இயற்கை பரிணாமம் – கம்பராமாயணம் இயற்கை அன்பு – பெரிய புராணம் […]

No Image

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். • அகத்தியர் – குறுமுனி•இளம்பூரணர் – உரையாசிரியர்,vஉரையாசிரியச்சக்கரவர்த்தி, உரையாசிரியர்களின் தலைமையாசிரியர்• நாச்சினார்க்கினியர் – உச்சிமேற்கொள் புலவர், உரைகளில் உரை கண்டவர்• கபிலர் – புலனழுக்கற்ற அந்தணாளன், நல்லிசைக் கபிலன், பொய்யா நாவின் கபிலர்• திருவள்ளுவர் – முதற்பாவலர், பெருநாவலர், தெய்வப் புலவர், செந்நாப்போதார், நாயனார், மாதானுபங்கி, தேவர், நான்முகனார், […]

TNPSC

புகழ்பெற்ற நூல்களும் ஆசிரியர்களும்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள புகழ்பெற்ற நூல்களும் ஆசிரியர்களும்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் • சிலப்பதிகாரம் – இளங்கோவடிகள்• மணிமேகலை – சீத்தலைச் சாத்தனார்(பௌத்த சமய நூல்)• சீவக சிந்தாமணி – திருத்தக்க தேவர்• வளையாபதி – ஆசிரியர்(சமணசமய நூல); தெரியவில்லை• குண்டலகேசி – நாதகுத்தனார்(பௌத்த சமய நூல்) ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் •யசோதர காவியம் (உயிர்க்கொலை தீது  என்பதை வலியுறுத்த – […]

No Image

சொற்களை ஒழுங்குபடுத்திச் சொற்றொடராக்குதல்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களை ஒழுங்குபடுத்திச் சொற்றொடராக்குதல் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். 1. எழுவாய் பயனிலை அமைப்பு:  எழுவாய் முதலில் வரும் அடுத்து பயனிலை வரும் எழுவாயும், பயனிலையும் பால், இடம் ஒத்து இருத்தல் வேண்டும்.நான் வந்தேன் நாம் வந்தோம், நாங்கள் வந்தோம், நீ வந்தாய், நீர் வந்தீர், நீங்கள் வந்தீர்ஃகள் அவன் வந்தான், அவள் வந்தாள், அவர் வந்தார், அது வந்தது, […]

No Image

தமிழ் இலக்கணம்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

 இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும்:1. எழுத்திலக்கணம்2. சொல்லிலக்கணம்3. பொருளிலக்கணம்4. யாப்பிலக்கணம்5. அணியிலக்கணம்  எழுத்தின் வகைகள்:எழுத்துக்கள் இரண்டு வகைப்படும்1. உயிரெழுத்துகள்2. சார்பெழுத்துகள்  முதலெழுத்துகளின் வகைகள்:முதலெழுத்துக்கள் இரண்டு வகைப்படும்1. உயிரெழுத்துகள்2. மெய்யெழுத்துகள்  உயிரெழுத்துகளின் வகைகள்:உயிரெழுத்துகள் இரண்டு வகைப்படும்1. குற்றெழுத்துகள் (அ இ உ எ ஒ)2. நெட்டெழுத்துகள் (ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ  ஒள)  மெய்யெழுத்துகளின் வகைகள்:மெய்யெழுத்துகள் மூன்று வகைப்படும்1. வல்லினம் (க் ச் ட் த் ப் ற்)2. மெல்லினம் […]